Tango leči!

Poznata je činjenica da ples, muzika i umetnost uopšte krepe dušu i pomažu da se prevaziđu mnogi psihički problemi.

Pročitaj više