3 miliona dolara za Ajnštajnovo pismo

Poznato kao ''Božje pismo'' (God Letter) ovo pismo nudi pogled u privatna razmišljanja naučnika o religiji, Bogu i tribalizmu.
''Ovo pismo, po mom mišljenju je od istorijskog i kulturnog značaja jer se u njemu nalaze lične i privatne misli Alberta Ajnštajna, jednog od najbrilijantnijih umova 20. veka'', rekao je predsednik aukcijske agencije koja će voditi aukciju na ibeju, Erik Gazin. ''Pismo je pisano pred sam kraj njegovog života, nakod dugog životnog učenja i razmišljanja''.
Ajnštajn je pismo napisao u Nemačkoj, 3. januara 1954. godine, a bilo je namenjeno filozofu Eriku Gutkindu nakon što je pročitao Gutkindovu knjigu ''Izaberi život: Biblijski poziv na revolt'' (Choose Life: The Biblical Call to Revolt).
Anonimni prodavac pisma, koje će se se naći na aukciji sa originalnom kovertom, markicom i poštanskim žigom, kupio ga je u Londonu na aukciji 2008. godine za 404.000 dolara.
Od tada pismo je smešteno u temperaturno-kontrolisani trezor u javnoj instituciji. Iako je početna cena 3 miliona dolara, Gazin je reko da očekuje da će pismo biti prodato za dvostruku ili trostruku sumu novca od početne na aukciji koja će trajati od 8. do 18. oktobra na sajtu www.einsteinletter.com.