CD odlazi u penziju već 2015. godine?

Da li se neko od vas, seća kako je izgledala disketa(floppy)? Nije to bilo tako davno, kako sno upravo pomoću nje, prenosili podatke iz jednog udrugi računar. Danas, se međutim u te svrhe koristi fleš memorija. Sa druge stran, nekada smo slušali ploče, pa audio kasete, a danas se uglavnom koristi mp3 plejer, mobilni telefon ili iphone. A donedavno je bilo CD(compact disc) predstavljao najsavršeniji oblik za prenos I snimanje zvuka. Na tržištu se pojavio 1982. godine, a kao medij nestaće iz upotrebe već 2015. godine, bar po predviđanjima analitičara iz kompanije Strategic Analytics.

Ovaj trenutno opšte prihvaćeni “format” za distribuciju podataka, muzike, filmova i multimedija biće zamenjeni drugim formatima, koji su sada već aktuelni. Iako se mislilo da "najjače udarce" kompakt diskovi trpe od nove vrste optičkih medija, DVD i BluRay diskova, i jeftinih USB stikova, ispostavilo se da ga najviše potiskuje internet striming, odnosno digitalna distribucija sadržaja, kojoj se muzička industrija sve više okreće.

Predviđa se da će do kraja ove godine digitalna prodaja muzike porasti za čak 15 odsto u odnosu na prošlu godinu, a najveća promena će se desiti upravo 2015. godine, kada će striming muzike potpuno izbaciti CD medije. Tada će započeti potpuna dominacija digitalnih formata, a primat u distribuciji će preuzeti striming servisi poput Pandore i Spotifyja. Inače, ovo predviđanje po CD diskove je nešto pesimističnije od onog od prošle godine, urađeno od strane agencije Fox, koje mu je predvidela rok trajanja do 2016. godine.