Slušate na JAT Radiju:


Fratelo - coming up
Nista Opasno - 02:07
Da sutis - 02:57Zar se nismo shvatili
  Lista pesama se osvezava za 120 sekundi
  Posetite facebook stranicu
  www.facebook.com/RadioJAT